Familie og Evidens Center

At skabe positive behandlingsresultater for børn, unge og familier med problemer – det er vores mål.
FEC tilbyder forebyggende indsatser, der hviler på forskning og dokumentation. Og samarbejdsmodeller, der sikrer økonomisk forudsigelighed. Vores kerneydelse er evidensbaseret praksis til unge i adfærdsvanskeligheder – og til deres familier.

Multisystemisk Terapi (MST), Struktureret Multisystemisk Indsats  (SMI), Funktionel Familieterapi (FFT) og Motivational Interviewing (MI) er vigtige byggesten i dette arbejde. Derudover tilbyder vi træning, undervisning og rådgivning inden for vores ekspertiser evidensbaseret praksis og implementering. Vi arbejder sammen med kommuner og andre samarbejdspartnere, der har lyst til at gå den evidensbaserede vej.