Målgrupper og behandling

Vi tilbyder evidensbaserede interventioner for børn og unge i alderen 6 – 17 år og deres familier. Vores målgruppe er familier hvor barnet / den unge udviser udadreagerende / anti-social adfærd. Det være sig problemadfærd i hjemmet såvel som i skolen; aggressivitet og trusler; involvering i kriminalitet; involvering i bandemiljøer; salg af stoffer; hashrygning / generelle misbrugsproblematikker samt selvskadende adfærd.

De overordnede mål for behandlingen i vores tre behandlingsformer (FFTMST og SMI) er, at barnet/ den unge efter endt behandling bor hjemme og / eller er i mindre indgribende foranstaltning; at barnet / den unge er tilknyttet og passer skoletilbud eller arbejde; at barnet/ den unge ikke har begået ny kriminalitet samt at barnet  /den unge lever en hash / stoffri hverdag.

Fællesnævnere for FFTMST og SMI er, at alle metoder er evidensbaserede og derfor kræver løbende dokumentation, effektmåling og kvalitetssikring. Alle tre metoder er målstyret korttidsbehandling og varer således for FFT og MST vedkommende maksimum op til 6 måneder, mens SMI maksimum varer op til 12 måneder.

Visitationen foretages udelukkende ud fra barnets / den unges adfærd og matchet i forhold til den enkelte metode vurderes herefter ud fra omfanget af problemadfærd hos den unge samt graden af behov for støtte til familien og andre nøglepersoner omkring familien og barnet / den unge.