Behandling

FFT er et familieorienteret behandlingsprogram, der fokuserer på at forbedre samspillet mellem barn og forældre. FFT terapeuten arbejder målrettet på at nedbringe den unges henvisende adfærd, ved at nedbringe de risikofaktorer der forårsager den unges adfærd, og ved at styrke familiens ressourcer.

FFT hjælper familien med at tilegne sig nye færdigheder, som de kan bruge til at håndtere deres konkrete udfordringer. FFT hjælper også familien med at få styrket støtten fra deres netværk, sådan at familien opnår en stabil og langvarig forandring.

FFT tager udgangspunkt i en systemisk forståelse af den unges adfærdsvanskeligheder. Tilrettelæggelsen af behandlingen er konkret og individuel for hver enkelt familie. Behandlingens længde kan derfor vare op til 6 måneder.

Behandlingen foregår i udgangspunktet i kommunale behandlingslokaler, men kan også foregå i hjemmet, hvis der viser sig at være behov herfor.

FFT terapeuten er fleksibel i mødetidspunkter, sådan at kontinuiteten i behandlingen sikres.

Mere om metoden…..