Resultater

  • Forebyggelse af anbringelse
  • Reduktion i den unges adfærdsproblemer
  • Forbedret kommunikation og samarbejde i familien
  • Forbedret skolegang
  • Øget støtte fra netværk
  • Reduktion af familiekonflikter
  • Færre søskende involveret i risikoadfærd