Målgruppe

FFT egner sig til familier med børn og unge i alderen 11 – 17 år, der har milde til mere alvorlige adfærdsvanskeligheder. Det kan f.eks. være:

  • Højt konfliktniveau med forældre, søskende, venner eller lærere
  • Aggressiv adfærd
  • Begyndende kriminalitet såsom tyveri og hærværk
  • “Dårlig” indflydelse fra venner, som også har adfærdsproblemer
  • Problemer i skolen, fx fravær
  • Misbrug/risikobrug af alkohol og euforiserende stoffer
  • Problematiske eller manglende fritidsaktiviteter
  • Indadreagerende adfærdsproblemer, fx isolation, selvskade eller angst