Behandling

MST er en familieterapeutisk behandlingsmetode, der henvender sig til forældre til unge med adfærdsvanskeligheder. Vi arbejder intenst på at forandre den unges adfærd ved at fokusere på de konkrete udfordringer, der er på spil i den enkelte familie.

En uddannet MST terapeut tilknyttes den henviste familie til et behandlingsforløb, der varer mellem tre og fem måneder. Familien har som udgangspunkt adgang til terapeuten døgnet rundt, syv dage om ugen.

Ved behandlingens start fastlægges de mål og ønsker, som familien og andre relevante systemer har til MST behandlingen. Behandlingens mål og ønsker udgør også rammen for analyser af den unges problemadfærd, og der tilrettelægges konkrete handleplaner og opgaver til at forandre disse adfærdsvanskelighederne.

Der afholdes i reglen to behandlingsmøder om ugen af godt en times varighed. Imellem disse møder opøver forældre og andre systemer nye færdigheder ud fra analyserne af den unges problemadfærd til at håndtere denne og arbejder samtidig på at højne varme og omsorg i familien.

Læs mere om metoden…