SMI Personale:

Anna Cappelen

SMI Behandler

Tlf.: +45 25 94 20 87
E-mail: ac@fec-dk.dk

Lene Terkelsen

SMI Behandler

Tlf.: +45 25 94 20 47
E-mail: lt@fec-dk.dk

Pernille Ranch Bohl

SMI Behandler

Tlf.: +45 25 94 20 57
E-mail: prb@fec-dk.dk

Thine Nordkvind

SMI Behandler

Tlf.: +45 25 94 20 68
E-mail: tn@fec-dk.dk

Mads Sørensen

Faglig Leder

Tlf.: +45 25 94 20 63
E-mail: ms@fec-dk.dk

Thomas Bøttern

Faglig Leder

Tlf.: +45 25 94 20 65
E-mail: tb@fec-dk.dk