Resultater

MST er specifikt udviklet til at håndtere unge, der er i alvorlige vanskeligheder på grund af problemadfærd.

En MST behandling kan hjælpe med at minimere eller helt fjerne disse adfærdsvanskeligheder, og dette kan se ved at:

  • Den unge begår ikke længere kriminalitet
  • Den unges voldelige adfærd ophører
  • Den unges forbrug af hash og stoffer stopper
  • Den unges præstationer i skole/på arbejde er styrket
  • Den unges kontakt med negative sociale miljøer mindskes
  • Den unges deltagelse i positive fritidsinteresser forøges
  • Familien genfinder sammenhold og omsorg for hinanden
  • Familien oplever selv at være i stand til at løse konflikter
  • Familiens og særligt den unges relationer til omgivelserne er styrket i konstruktiv retning
  • Forældre oplever at blive styrket i deres opdragelsespraksis