Multisystemisk Terapi

MST er et forældreorienteret behandlingsprogram, der arbejder med fokus på at skabe konkrete forandringer i den unges adfærd med unge i alderen 12-17 år.

MST behandlingen udvikler og styrker forældres kompetencer og værktøjer til at kunne håndtere den unges adfærdsproblemer. I MST lægger vi særlig vægt på at (gen)skabe sammenhold og højne varme og omsorg i familien ved at reducere eller helt fjerne den unges problemadfærd.

MST står for multisystemisk. I behandlingsarbejdet inddrager vi alle de systemer, der har indflydelse på den unge og den unges familie. Udover forældre og nærmeste familie arbejder vi derfor med skole, beskæftigelse, kammerater, fritidsklub, nabolaget og andre systemer, som er relevante for behandlingen.

Den unge vil typisk have flere typer af adfærdsvanskeligheder på samme tid. Når vi visiterer til en MST behandling vil den faglige leder derfor spørge ind til hvilke specifikke typer adfærd, der er tale om for den pågældende unge, hvor længe adfærden har stået på, hvor ofte den forekommer og i hvilke former.