Multisystemisk Terapi

MST er et forældreorienteret behandlingsprogram, der arbejder med fokus på at skabe konkrete forandringer i den unges adfærd.

MST behandlingen udvikler og styrker forældres kompetencer og værktøjer til at kunne håndtere den unges adfærdsproblemer. I MST lægger vi særlig vægt på at (gen)skabe sammenhold og højne varme og omsorg i familien ved at reducere eller helt fjerne den unges problemadfærd.

MST står for multisystemisk. I behandlingsarbejdet inddrager vi alle de systemer, der har indflydelse på den unge og den unges familie. Udover forældre og nærmeste familie arbejder vi derfor med skole, beskæftigelse, kammerater, fritidsklub, nabolaget og andre systemer, som er relevante for behandlingen.

MST er udviklet til at hjælpe familier med unge i alderen 12-17 år som har adfærdsproblemer.

MST arbejder typisk med følgende adfærdsvanskeligheder:

  • Kriminalitet, hvor den unge begår tyveri eller røveri eller udøver vold, trusler eller hærværk eller sælger narkotika
  • Misbrug/risikobrug, hvor den unge indtager alkohol, hash, hårde stoffer, lightergas mm.
  • Konflikter, hvor den unge har hyppige skænderier med forældre, lærere og andre i den unges eget netværk
  • Aggressioner, hvor den unge udviser aggressiv og voldelig adfærd over for fremmede, i familien eller på skolen
  • Overtrædelse af aftaler og regler, hvor den unge fx bryder husregler, hjemkomsttider, spisetider
  • Stikken af fra hjemmet, hvor den unge er væk hjemmefra i kortere eller længere tid uden at have fået lov til det
  • Negative kammerater, hvor den unge holder sammen med andre unge med alvorlige adfærdsvanskeligheder
  • Skolefravær, hvor den unge hyppigt pjækker eller helt udebliver fra skole

Den unge vil typisk have flere typer af adfærdsvanskeligheder på samme tid. Når vi visiterer til en MST behandling vil den faglige leder derfor spørge ind til hvilke specifikke typer adfærd, der er tale om for den pågældende unge, hvor længe adfærden har stået på, hvor ofte den forekommer og i hvilke former.

I visitationsprocessen tager vi også højde for om der er særlige problematikker i familien. Det kunne for eksempel være forældres psykiske sygdom, vold eller misbrug i familien, ADHD eller mildere Asperger hos den unge.