Behandling

SMI er en familieterapeutisk behandlingsmetode, der henvender sig til familier hvor barnet/den unge i familien gennem sin adfærd udviser mistrivsel. Vi arbejder intenst på at forandre barnets/den unges mistrivsel ved at fokusere på de konkrete udfordringer, der er på spil i den enkelte familie og systemerne omkring familien.

Behandlingen varetages at et SMI-team bestående af en familieterapeut, en ungeterapeut, en færdighedstræner og en behandlingskoordinator som tilknyttes den henviste familie til et behandlingsforløb, der varer mellem seks og tolv måneder. Familien har som udgangspunkt adgang til teamet døgnet rundt, syv dage om ugen.

Ved behandlingens start afklares det hvorvidt behandlingen indebærer en midlertidig anbringelse i en træningsfamilie. Ungeterapeuten vil i denne periode have fokus på at motivere barnet/den unge til denne anbringelse, mens familieterapeuten vil arbejde med at fastlægge de mål og ønsker, som familien og andre relevante systemer har til SMI behandlingen. Behandlingens mål og ønsker udgør også rammen for analyser af barnets/den unges problemadfærd, og der tilrettelægges konkrete handleplaner og opgaver til at forandre disse adfærdsvanskelighederne.

Der afholdes i reglen et behandlingsmøde om ugen af godt en times varighed med henholdsvis forældrene og barnet/den unge. I motivationsfasen er disse møder dog oftest hyppigere. Derudover afholdes der også løbende familiemøder, hvor hele familien er samlet til samtaler omkring fælles problematikker. Imellem disse møder opøver forældre og andre systemer nye færdigheder ud fra analyserne af barnets/den unges problemadfærd til at håndtere denne og arbejder samtidig på at højne varme og omsorg i familien.

Læs mere om metoden….