Målgruppe

SMI står for Struktureret Multisystemisk Indsats og retter sig mod børn og unge mellem 6 og 17 år, hvor èn eller flere af følgende problematikker er i spil:

  • Mistrivsel i hjemmet. Eksempelvis: Isolation (deltager ikke i aldersvarende familie-  og fritidsliv), verbal og fysisk aggression, selvdestruktiv adfærd (f.eks. cutting, spiseforstyrrelser, selvmordstrusler).
  • Mistrivsel uden for hjemmet. Eksempelvis: Barnet/den unge møder ikke op på sin skole eller bryder sociale regler på skolen; Barnet/den unge færdes i uhensigtsmæssige miljøer.
  • Børn/unge med forskellige psykiatriske eller somatiske problemstillinger, hvor det ikke har været muligt at skabe brugbare udviklings- og forandringsstrategier.
  • Børn/unge med moderate vanskeligheder i forhold til kommunikation, social interaktion og repetitiv adfærd (ASD).

Det er en forudsætning at barnet/den unge og dennes primære omsorgspersoner er villige til at indgå i behandlingen – herunder at de primære omsorgspersoner kan indgå i et kontinuerligt intensivt behandlingsforløb.

Følgende børn og unge bør ikke visiteres til SMI:

  • Unge der bor for sig selv.
  • Hvis det ikke er lykkedes at identificere en primær omsorgsperson for barnet/den unge.
  • Børn/unge der udelukkende har begået seksuelle krænkelser
  • Børn/unge der udviser skizofren eller psykotisk adfærd.