Struktureret Multisystemisk Indsats

SMI er et tilbud der henvender sig til familier med børn og unge i alderen 6 – 17 år, med alvorlige adfærdsmæssige og eventuelt individuelle problematikker.

SMI tilbydes familier, som skønnes at kunne profitere af en intensiv, multisystemisk og familiebaseret behandlingsindsats. Behandlingen tilpasses således at der tilbydes systemisk orienteret familiebehandling, blandet med individuelle samtaleforløb til barnet/den unge såvel som til forældrene. I SMI kan barnet/den unge i en overgang anbringes i træningsfamilie, som en del af en struktureret og helhedsorienteret behandling. Målet for denne anbringelse er, at barnet/den unge i voksende omfang kan bo hjemme igen og til sidst flytter helt hjem.

Vores hjemmeside giver et overblik over de vigtigste informationer for både barnet/den unge, forældrene og den henvisende kommune.