Struktureret Unge Indsats, SUI:

Struktureret Unge Indsats (SUI) er en intensiv systemrettet behandling der retter sig mod unge, som skønnes at kunne profitere af en intensiv og multisystemisk behandlingsindsats. Målgruppen er socialt udsatte børn og unge mellem 6 og 17 år, der har udviklings- og trivselsproblemer. Disse problemer kan vise sig som fx problemer i skolen, konflikter udenfor hjemmet og negative sociale relationer. Der kan ligeledes være tale om unge med sværere adfærdsvanskeligheder som misbrug, kriminalitet, psykiatri (fx ADHD, lettere autisme, udviklingsforstyrrelse, angst, OCD, o.lign.).
SUI tilbydes til unge, som skønnes at kunne profitere af en intensiv, multisystemisk og familieorienteret behandlingsindsats, hvor det som udgangspunkt er nok ”kun” at arbejde med individuelle faktorer hos den unge eller som supplement til/ forlængelse af en igangværende SMI-
behandling.

Struktureret Unge Indsats består af en grundtræning (CUF’s grundtræning), der overordnet gør
behandleren i stand til arbejde med de grundelementer der ligger i CUF’s behandlingsmetoder.
Umiddelbart efter grundtræningen specialiseres medarbejderen i at arbejde specifikt med SUI-
metoden.