Behandling

I TFCO anbringes den unge for en midlertidig periode i en særlig uddannet plejefamilie, som kaldes træningsfamilie.

I løbet af anbringelsen arbejder TFCO behandlingsteamet med den unge og dennes biologiske forældre for at ændre uhensigtsmæssig adfærd, skabe positive relationer, styrke sociale færdigheder og familiens samlede ressourcer. Målet er, at den unge i voksende omfang kan bo hjemme igen og til sidst flytter helt hjem.

Den gennemsnitlige behandlingstid er 9-12 måneder

TFCO behandlingen tilrettelægges i tæt samarbejde med den unge, biologisk familie og træningsfamilie. Behandlingen forankres i et behandlingsteam, som består af en behandlingskoordinator, en familie- og en ungeterapeut. Behandlingskoordinatoren er træningsfamiliens sparringspartner, er altid tilgængelig for ad hoc problemløsning og vejleder træningsfamilien hver uge. Familieterapeuten arbejder med den unges biologiske forældre, mens ungeterapeuten arbejder med den unge. Herudover knyttes der en færdighedstræner til hver ung – færdighedstræneren er sammen med den unge om konkrete prosociale aktiviteter og fungerer derigennem som en rollemodel og samtalepartner for den unge.