Et tilbud til unge i alvorlige adfærdsvanskeligheder – og deres forældre

    TFCO henvender sig til familier med unge mellem 12 og 17 år, som i en overgang kan have brug for en anbringelse i en særlig uddannet træningsfamilie. I TFCO arbejdes der med både den unge, dennes forældre og de øvrige systemer, den unge indgår i. Vores hjemmeside giver et overblik over de vigtigste informationer for både den unge, forældrene og den henvisende kommune.