Målgruppen

SMI står for Struktureret Mulitsystemisk Indsats og retter sig mod unge mellem 12 og 17 år, som har flere af følgende kendetegn:

 • Aggressiv adfærd
 • Indadvendt eller selvskadende adfærd
 • Svært ved at få venner
 • Svært ved at følge almindelig skolegang
 • Involveret i kriminalitet
 • Eksperimenterer med alkohol, hash eller stoffer
 • Står overfor anbringelse uden for hjemmet
 • Har andre svære adfærdsproblemer fx lyver, stjæler, skaber splitting eller er i konflikt med omgivelserne

Problemerne i familien skal være alvorlige, så det vurderes, at en mindre indgribende indsats – som fx MST – ikke er tilstrækkelig, og at en midlertidig anbringelse er uundgåelig. Unge inden for SMI målgruppen vil derfor ofte stå umiddelbart før en anbringelse.

SMI er dermed en behandling, hvor der arbejdes målrettet mod at forebygge anbringelser, men den er også velegnet som behandlingstiltag

 • i forbindelse med en ungdomssanktion/ungdomskontrakt
 • der gives som alternativ til dom
 • når den unge flytter hjem efter afsoning eller anbringelse