Har du lyst til at have en ung boende? Vi søger Plejefamilier på Sjælland

At være træningsfamilie i SMI (Struktureret Multisystemisk Indsats)

En SMI plejefamilie (også kaldet træningsfamilie) skal have lyst til at have en ung boende i en tidsbegrænset periode fra 3 måneder til ca. et år. Den unge er mellem 12 og 17 år gammel, og I skal hjælpe den unge med at træne nye adfærdsmønstre.

Som plejefamilie indgår I som en vigtig del af teamet omkring den unge. I bliver en del af et fast behandlingsprogram og I får tæt støtte og vejledning af teamets leder.

Hvad går opgaven ud på?

Som familie skal I have en ung boende, som skal lære at begå sig i en almindeligt fungerende familie, i skolen og blandt andre unge. I arbejder ud fra mål, der sættes af den unge selv og af systemerne omkring den unge. Den unge skal lære at få en hverdag til at fungere og skal anerkendes for det, der går godt og opmuntres til at lære det, der er svært. I arbejdet med den unge arbejder I eventuelt også med et individuelt tilpasset pointsystem.

Behandlingen af den unge sker i samarbejde med et behandlingsteam fra FEC, der består af en familieterapeut, en ungeterapeut, og en faglig leder, som også er den der har den primære kontakt med træningsfamilien. Den faglige leder vil være jeres faste bindeled til behandlingsteamet og den I ofte vil sparre med i forbindelse med arbejdet med den unge.

Der er løbende vejledning/ sparring, hvor I/den, der har opgaven som fuldtidsbeskæftigelse, enten møder ind på FEC’s kontor eller modtager besøg af den faglige leder. På disse møder vil der blive talt om, hvordan I arbejder med den unge generelt og det vil være en blanding af undervisning og vejledning. Ved hvert møde bliver der lavet der aftale om, hvad der skal arbejdes med i den kommende periode i forhold til arbejdet med den unge.

I skal være til rådighed for den unge gennem hele projektperioden og har selv mulighed for at komme i kontakt med vejlederen, når som helst I har brug for det. I har kun begrænset kontakt til den unges forældre, fx i forbindelse med aflevering og afhentning, når den unge skal hjem på besøg.

Hvad skal der til for at blive SMI-træningsfamilie?

  • I skal være godkendt plejefamilie
  • I skal have lyst til at arbejde med unge – ud fra en fast metode og med tæt vejledning/ sparring
  • I skal være parate til nye udfordringer I skal være en familie med to voksne, hvor den ene skal ansættes fuldtid i SMI for den tidsperiode, I har en ung boende.
  • Der må gerne være børn i familien, men ikke andre plejebørn.
  • Faglig relevant uddannelse eller erfaring er en fordel med ikke et krav.
  • Livserfaring og menneskelig forståelse er nødvendigt.
  • Begge voksne skal udover almindeligt godkendelseskursus for plejefamilier deltage i oplæring og løbende kurser/ workshops med indføring i og træning af jeres opgave som SMI-plejefamilie.

Kontakt os!

Lyder ovenstående interessant, hører vi gerne fra jer. Ring for yderligere information og spørgsmål til: Anja Toft Enderslev, tlf.: 25 94 20 35 – eller send en mail:  ate@fec-dk.dk.

Du kan også læse mere om Familie og Evidens Center på: www.fec-dk.dk