Har du lyst til at have en ung boende?

Vi søger plejefamilier i Storkøbenhavn / Sjælland.

At være plejefamilie i SMI

En SMI plejefamilie (også kaldet “Træningsfamilie”) skal have lyst til at have en ung boende i en tidsbegrænset periode på ca. et år. Den unge er mellem 12 og 17 år gammel, og I skal hjælpe den unge med at træne nye adfærdsmønstre.

Som træningsfamilie indgår I som en vigtig del af teamet omkring den unge. I bliver en del af et fast behandlingsprogram og I får tæt støtte og vejledning af teamets koordinator.

Hvad går opgaven ud på?

Som familie skal I have en ung boende, som skal lære at begå sig i en almindeligt fungerende familie, i skolen og blandt andre unge. I arbejder ud fra mål, der sættes af den unge selv og af systemerne omkring den unge. Den unge skal lære at få en hverdag til at fungere og skal anerkendes for det, der går godt og opmuntres til at lære det, der er svært. I arbejdet med den unge arbejder I også med et individuelt tilpasset pointsystem, ligesom I får en daglig opringning, hvor I rapporterer, hvordan dagen i går har været ud fra nogle faste spørgsmål og den unges pointskema.

Behandlingen af den unge sker i samarbejde med et behandlingsteam fra FEC, der består af en familieterapeut, en ungeterapeut og en behandlingskoordinator. Behandlingskoordinatoren vil være jeres faste kontaktperson for alt, der vedrører jeres arbejde og den unges behandling.

Der er obligatorisk vejledning én gang om ugen, hvor I/den, der har opgaven som fuldtidsbeskæftigelse, mødes med de andre træningsfamilier, som har unge indskrevet. Gruppen taler om, hvordan I arbejder med de unge generelt og med udgangspunkt i den enkelte unge. Det vil være en blanding af undervisning og vejledning, og hver gang laves der aftale om, hvad der skal arbejdes med i den kommende uge for hver enkelt familie og ung.

I skal være til rådighed for den unge gennem hele projektperioden og har selv mulighed for at komme i kontakt med behandlingskoordinatoren, når som helst I har brug for det. I har kun begrænset kontakt til den unges forældre, fx i forbindelse med aflevering og afhentning, når den unge skal hjem på besøg.

Hvad skal der til for at blive SMI-træningsfamilie?

  • I skal have lyst til at arbejde med unge – ud fra en fast metode og med tæt vejledning
  • I skal være parate til nye udfordringer
  • I skal være en familie med to voksne, hvor den ene skal ansættes fuldtid i SMI for den tidsperiode, I har en ung boende.
  • Der må gerne være børn i familien, men ikke andre plejebørn.
  • Faglig relevant uddannelse eller erfaring er ikke et krav.
  • Livserfaring og menneskelig forståelse er nødvendigt.
  • Det er en fordel, hvis I har godkendelse til familiepleje fra det socialtilsyn, der ligger i jeres region. Ellers hjælper vi jer med dette.
  • Begge voksne skal udover almindeligt godkendelseskursus for plejefamilier deltage i et to dages kursus med indføring i og træning af jeres opgave som SMI-træningsfamilie.

Giv jeres interessetilkendegivelse

Lyder dette interessant, hører vi gerne fra jer. Udfyld nedenstående interessetilkendegivelsesskema – og send det til Anja Toft Enderslev: ate@fec-dk.dk. I vil høre fra mig hurtigst muligt efter Anja har modtaget skemaet. Interessetilkendegivelse

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at ringe til Anja på: 21 27 00 11